ماكت شهر تهران

  • ماکت شهر تهران، راوی بخشی از اطلاعات و آمار این شهر است و به بیان مسائل اجتماعی، شهرسازی، ترافیکی و ... می‌پردازد.
  • برای ایجاد پویایی، قابلیت روایت و نمایش لایه‌های مختلف اطلاعات بر روی ماکت، از شیوة تابش تصویر بر روی ماکت استفاده می‌شود.
  • با توجه به متغیر بودن عوارض مصنوعي، فقط بافت طبیعی شهر به صورت مدل ارتفاعي ساخته شده و لایة ثابت ماکت را تشکیل داده است.
  • این ماکت از جنس پلاستیک فشرده است و در مقایس یک‌ده‌هزارم ساخته شده است. برای نمایش داده‌ها بر روی ماکت از ۶ ویدیوپروژکتور با رزلوشن‌ بالا استفاده شده است.


  • print