تجهیزات نمایشی

جهت بصری‌سازی اطلاعات و هم‌چنین بهره‌گیری از سامانه‌های آنلاین تحلیل اطلاعات مکانی و آماری، تجهیزات نمایشی متعددی شامل یک ویدیووال با ۲۴ پنل ال‌ای‌دی و پنجره‌هایی مجازی روی دیوار شامل ۱۶ پنل ال‌ای‌دی در نظر گرفته شده است. این امکانات سالن رصدخانه شهری تهران را به جایی برای ارائه‌ی کامل و تاثیرگذار اطلاعات شهری بدل نموده است و تبدیل به الگویی بومی برای رصدخانه‌های شهری در کشور گردیده که توسط کلان‌شهرهای دیگر در حال ایجاد است.


print