اهداف رصدخانه شهری تهران

فعالیت مبتني بر استانداردهاي روز رصدخانه‌هاي مديريت شهري شامل:

  • ايجاد سامانه و تالار مانيتورينگ و رصد شاخص‌هاي مديريت شهري
  • مرکز هم‌انديشی نخبگان مديريت شهري
  • ايجاد مرکز اسناد و مدارک علمي شهر
  • ايجاد بستر ارائه اطلاعات شاخص‌هاي رصد شهر تهران به تفکيک پهنه‌ها و مناطق 22 گانه
  • ايجاد تعامل با ساير نهادهاي درگير در حوزه مديريت شهري شهر تهران به منظور هم‌افزايي در توليد شاخص ها و اطلاعات

  • print